NPK-16:16:16

Home \ Tooted \ Komplekssed väetised \ NPK-16:16:16

NPK 16:16:16 (nitroammofoska — NH4H2PO4+NH4NO3+KCL) – kõrge toitainetesisaldusega universaalne mineraalne lämmastik-fosfor-kaalium liitväetis, toitainete % segus erinev. Heleroosad graanulid. Ei aglomereeru, sõredus 100%, ei ole hügroskoopne. Kõik nitoammofoska koostisse kuuluvad soolad on vees lahustuvad. Kõrge toitainetesisaldus, mitte alla 40% (lämmastik, fosfor ja kaalium kokku), võimaldab oluliselt vähendada (võrreldes lihtväetistega) transpordi-, ladustamis- ja mullaharimiskulusid.

NPK 16:16:16 sisaldab järgmisi aineid: ammooniumnitraat, monoammooniumfosfaat (ammofos), diammooniumfosfaat, ammooniumkloriid, ammooniumsulfaat ja kaaliumnitraat, ning see toodetakse üheainsa tehnoloogilise protsessiga ammoniaagi, lämmastikhappe ja fosforhappe omavahelise reaktsiooni saadusena, millele lisatakse kaaliumkloriidi ja kaaliumsulfaati. Toodetakse vaid granuleeritud nitoammofoskat, millel on head füüsikalised ja mehaanilised omadused ja mis sobib mulda viimiseks mehaanilisel viisil.

Väetamine. NPK 16:16:16 kasutatakse igat tüüpi muldadel kõigi põllumajanduskultuuride põhiväetise ja külviaegse väetisena. Kõige tõhusamalt toimib nitoammofoska niisutataval mustmullal ja hallmullal. Mustmulla ja raske lõimisega mulla väetamisel mittemustmullavööndis väetada nitoammofoskaga sügiskünni ajal, kerge lõimisega mulda – kevadel.

Sobib kõigile kultuuridele. Mustmulla ja raske lõimisega mulla väetamisel väetada nitoammofoskaga sügiskünni ajal, kerge lõimisega mulda – kevadel. NPK on mittetoksiline ja mitte-plahvatusohtlik. Transporditav kõigi transpordiliikidega.

Tehnilised andmed:

Parameeter Väärtus
Lämmastikusisaldus (N), % 16+/-1
Taimede poolt omastatava fosfori sisaldus (Р2О5), % 16+/-1
Veeslahustuvate fosfaatide min sisaldus, arvestatuna Р2O5 järgi, % 10
Kaaliumisisaldus, arvestatuna K2O järgi, % 16+/-1
Vee max sisaldus, % (standardiseeritud vastavalt veonormidele) 1
Lõimis:
alla 1 mm, %, max 3
1–4 mm, %, min 90
alla 6 mm, % 100
Aglomeratsioon, % 100
Osakeste staatiline tugevus MPa (kg/cm2), min 3(30)
Looduslike radionukliidide tõhus eriaktiivsus, Bq/kg, sum max 4
Lisandite max sisaldus, %
kaadmium 0,0002
plii 0,005
elavhõbe 0,0002
arseen 0,001
tsink 0,01
vask 0,02